Jag sitter just nu och skriver uppsats här i majvärmen. Lite tur att det bara är eget arbete nu när vi inte får åka in till universiteten längre. Så jag spenderar dagarna mest med att skriva och läsa böcker, kan inte klaga! Min uppsats kretsar kring svensk stormaktstid, så jag passade på att beställa hem en bok som jag tänkt läsa länge - Det Hotade Huset - adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden av Peter Englund. Det är hans doktorsavhandling från 1989, och exemplaret jag beställde från en antikvarie i Uppsala visade sig innehålla inte bara en signering av Englund, men också ett urklipp av en recension av boken från samma år, -89. Det var en kul överraskning! Man ska verkligen köpa böcker från antikvarier om det går, inte nog med att man stödjer någonting som är viktigt att bevara men också för att man kan få såna här guldklimpar till böcker. 
 
Boken består av tretton kapitel som behandlar utvecklingen av adeln med dess ideologi under 1600-talet, och varje kapitel behandlar ett särskilt tema. Frågeställningen kretsar kring huruvida den adliga ideologin förändrades från första till andra halvan av århundradet och hur det tog sig uttryck. Englund beskriver hur central tanken om de fyra stånden (adel, präster, borgare och bönder) var, och att man inom adeln framför allt under första halvan av 1600-talet var väldigt mån om att bevara de strikta gränserna mellan stånden. 
 
Englund delar upp den adliga ideologin i fem beståndsdelar. Först och främst var den ståndsfunktionell, vilket innebar att samhället var uppdelat i olika stånd där varje grupp hade sin särskilda funktion som tillsammans utgjorde en helhet. Ideologin var även anti-merkantil, dvs. att en adelsman inte skulle syssla med handel, industri eller andra merkantila sysslor, utan han skulle befatta sig med krig och ämbeten. Vidare är ideologin traditionalistisk i det att förändring ansågs leda till destruktivitet, man ville bevara den sociala ordningen som den var. Ideologin är patriarkalisk på det sättet att olika grupper i samhället är olika, och anses ha assymetriska skyldigheter och rättigheter. De överordnade ska ta hand om de underordnade som en slags fadersgestalt, ofta beskrivs denna ojämlika relation i kärleksfulla termer. Slutligen är ideologin bördsaristokratisk vilket innebär att det är adelsmannens anor som definierar honom, han föds in i sin "personlighet" i och med att han föds in i adels-ståndet. Hans dygd och hans börd är sammanlänkade. 
 
Under mitten av århundradet skedde dock en förändring, som enligt Englund dels har att göra med en stor mängd nyadlingar ur borgaståndet. Den växande staten och stormakten behövde ämbetsmän, och vara adel blev allt mindre fokuserat på gamla anor, men desto mer på personlig dygd, kompetens och meriter. Börds-privilegier började ifrågasättas och det blev mer accepterat för adelsmän att syssla med handel och industri, något som innan setts ned på eftersom det var förknippat med borgar-ståndet. Ideologin började alltså luckras upp och inom de högsta stånden blev gränserna alltmer flytande, att vara adel kom att mer bli ett tecken på att man nått en hög position i samhället än att man var född in i en anrik familj. 
 
Jag läste boken nästan i ett nafs. Den var väldigt välskriven, som så ofta är fallet med Peter Englunds böcker, och riktigt intressant om man vill förstå något om mentaliteten under svensk stormaktstid. Som han säger i boken, så vet vi ganska mycket om vad som hände under stormaktstiden, men desto mindre om de tankar och idéer som påverkade människornas handlingar. Jag tycker att jag fått en större inblick i varför saker och ting var som de var under 1600-talet efter att ha läst boken. Även om den fokuserar på adelns ideologi, får man ändå en inblick i en större bild av dåtidens samhälle och tänkande som genomsyrade tiden. Jag gillar att den är uppdelad i olika teman, det gör att boken känns förståelig och man kan följa en röd tråd genom olika aspekter av tidens mentalitet och ideologi, men även hur olika händelser i samhället påverkade tänkandet. Man kan följa utvecklingen från första halvan av århundradet till en slags brytpunkt i mitten, och se hur det förändrades efteråt. Jag kan nog säga att den här boken borde vara någon slags obligatorisk läsning för den som är intresserad av stormaktstiden, nu såhär i efterhand kan jag banna mig själv lite att jag inte läst den tidigare, men bättre sent än aldrig!
 
Englund har lagt ut några smakprov på boken på sin hemsida som jag kan rekommendera, det var så jag hittade den, för det finns även länkar där man kan köpa boken. 
 
Prima upplaga från utgivningsåret
 
Onekligen börjar man undra hur det gick för kamelerna!
 
Urklipp från en tidning anno 1989 - undrar om det var bokens adressat som klippt ut den?
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress