Elizabeth I föds på Greenwich Palace
7 September 1533
 
 
 
 
Idag är det 483 år sedan Elizabeth I föddes. Hon var dotter till kung Henry VIII av England och hans dåvarande fru Anne Boleyn. Henry och Anne hade haft ett förhållande i många år men inte tillåtits gifta sig av påven, eftersom att Henry redan var gift med den spanska prinsessan Katherine av Aragonien och inte fick tillstånd till skilsmässa. Det krävdes att Henry bröt med den katolska kyrkan och själv tog makten som den Engelska kyrkans överhuvud (vilket ändå skedde med andra monarker runtom i Europa, till exempel med vår egen Gustav Vasa) och på så vis kunde skilja sig med Katherine efter flera års förhandlingar och allmänt krångel. Hela affären med skilsmässan kallades för "The King's Great Matter" och slutade som sagt med ett giftermål med Anne Boleyn, en Engelsk adelsdam som varit hovdam till drottning Katherine. 
 
Men giftermålet var inte ansett som stabilt på något vis förrän Anne nedkommit med en arvinge, helst en son. Det blev istället en flicka, och hon fick heta Elizabeth. Hon föddes i Greenwich bara fem månader efter att Anne och Henry gift sig. Elizabeth uppfostrades som en prinsessa skulle, hon fick utbildning och togs om hand, men tanken var aldrig att hon skulle bli regent efter sin far. Han hade redan en dotter, Mary, med sin förra fru och var bestämd på att få en son med sin nya unga hustru. Tiden gick och Anne blev gravid igen, men fick missfall. Det blev sedan inga fler barn för Anne, som halshöggs bara tre år efter sin kröning. 
 
Åren gick och Henry gifte om sig ytterligare fyra gånger, fick en son med hustrun Jane Seymour, som fick sätta livet till vid födseln. Sonen blev Henrys arvtagare och fick ansvaret för kronan och landet redan som tioåring då fadern dog. Men det skulle inte bli någon lång regentperiod för Edward, som själv dog i sjukdom redan som 15-åring. Landet var nu lämnat till sitt öde. Enligt Henrys sista vilja skulle dottern Mary ta över ifall Edward dog utan arvtagare, men eftersom att man nu fruktade att Mary, den fast troende katoliken, skulle återinföra katolicismen i landet hade den unge Edward istället valt en tonårig flcika vid namn Jane Grey till sin efterträdare, och gick således emot sin fars sista vilja. Hon var släkt med Edward och ungefär jämnårig, men främst av allt var hon protestant. Hon tog över makten under 9 dagar, innan man grep henne och lät avrätta den då 16-åriga drottningen för att ge kronan till Mary som många ansåg vara den rättmätiga arvtagaren. Mary drev en hård utrensning av protestanter vilket har gett henne öknamnet "Bloody Mary", tills hon dog efter bara fem år på tronen.
 
Nu var det så till sist Elizabeths tur. Hon hade inte haft en spikrak väg till tronen, utan mött motstånd och pekats ut som oäkting, eftersom många ansåg att hennes mor Anne Boleyn inte varit en rättmätig drottning eftersom man menade att Henrys skilsmässa med första frun Katherine aldrig varit legitimt. Att Elizabeth till sist blev drottning berodde på att hennes syskon inte fått några barn som skulle ha fått förtur till kronan. Alla i hennes närmsta familj hade dött - hennes mor och far och båda legitima halvsyskon. Nu var hon själv kvar och kröntes till drottning som 25-åring. Hon kom att befästa England som en protestantisk nation och förde landet in i det som skulle komma att kallas Englands "guldålder", tills hon efter 45 år på tronen avled 69 år gammal. Eftersom hon aldrig gifte sig eller fick några barn blev hon den sista monarken av huset Tudor på Englands tron.
 
 
 
 
 
 
 
 Lady Katherine
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress