Defenestrationen i Prag
23e Maj 1618
 
 
 
 
Idag år 1618 skedde något som hävdas vara startskottet för 30 åriga kriget, defenestrationen i Prag. En defenestration innebär att man kastar ut någon från ett fönster och det var precis det som hände idag för 398 år sedan. Anledningen var att en grupp Böhmiska adelsmän var i uppror efter att Hertig Ferdinand av Steiermark valts som kung av Böhmen vilket man inte gillade eftersom han var katolik. Man var rädd för att han skulle upphäva de protestantiskas rättigheter och inskränka den religionsfrihet som rådde sedan 1609. Man hade året innan defenestrationen stoppat ett byggande av protestantiska kapell då det katolska prästerskapet ansåg att marken tillhörde dem, vilket ledde till iska och oroligheter och bidrog till defrenestrationen.
 
Den 23e Maj 1618 samlades en grupp protestanter i Pragborgen och åtalade där två guvernörer för brott mot religionsfriheten, varpå de två männen kastades ut genom fönstret. De föll ca 15 meter men hade turen att landa på en gödselstack och överlevde. 
 
Denna händelse var således startskottet som skulle leda till krigets utbrott. Ett krig som skulle vara i 30 år och leda till vidare konflikter som vi kan se spår av än idag. Likt senare tids skott i Sarajevo kom ett ögonblick att förändra allt och mänsklighetens historia.
 
 
 
 
 
 
 
 Lady Katherine
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress