Jag har under den senaste tiden återkommit till min stora favorit, nämligen Karl XII. Han har fascinerat mig i flera år, men för tillfället har jag snöat in extra mycket igen och har under två dagar googlat på hans dödsmask och omständigheterna kring den. Det finns ett antal olika masker av varierande utseende och material. En är i gips, en annan i brons, och även om det finns stora likheter mellan alla masker (man kan tydligt urskilja ansiktsdragen; alla masker visar till exempel markerade kindben, fylliga läppar och samma form på ögon). Däremot finns det vissa skillnader maskerna emellan, och när man gjorde en jämförelse mellan en av maskerna jämte kraniet, fann man ett stort problem... låt oss bena ut detta.
 
 
 
Mask nr. 1

Vi börjar med originalmasken. Den här masken visar ett litet skotthål som gått genom huvudet, storleken på skotthålet stämmer väl överens med de skador som man funnit på kraniet. I övrigt ser man de karaktäristiska Karl XII-dragen i ansiktet. Jag har själv sett denna mask på riktigt under två tillfällen, gissa om det var en mäktig känsla. Personen Karl XII blev mer verklig, som man också känner när man beskådar hans kläder på Livrustkammaren!
 
 
 
Mask nr. 2
 

Den här masken är betydligt mer sliten, sånär som att man knappt kan se några ansiktsdrag vilket gör den svår att jämföra med övriga masker, men kan kan se en något rundare ansiktsform än föregående mask.
 
 
 
 
Mask nr. 3
 
 

Här ser vi en mask i gips, som även den skiljer sig från övriga masker. Ansiktsformen har återigen ändrats en aning, näsan har en lite annorlunda form och masken har vissa repor. Den är inte lika detaljerad som andra Karl XII-masker.
 
 
 
 
 
Mask nr. 4
 

Här har vi en mask i brons. Det finns klara likheter med mask nr. 1 vad gäller ansiktsdrag, men återighen har ansiktet fått en fylligare form.
 
 
 
 
 
Mask nr. 5
 

Här är en mask som skiljer sig ganska mycket från de andra maskerna. Ännu en gipsmask, men här ser man tydliga skillnader i ansiktsdragen. Näsan har fått en annan form, överläppen likaså. Utöver det har ansiktet på denna mask en smalare form.
 
 
 
 
 
Mask nr. 6
 

En till mask i brons. Nu ser plötsligt skotthålet annorlunda ut, det ser ut som två små hål istället för ett lite större. Dessutom har näsan en annan form, överläppen är en aning ojämn, och masken ser större ut på dess högra sida. 
 
 
 
 
Mask nr. 7
 
Denna mask har även den ett annat skotthål i tinningen, det ser ut som två skott istället för ett. I övrigt ser den nästan identisk ut med mask nr. 1 vad gäller ansiktsdragen, och den har en rätt stor detaljrikedom på det området.
 
 
Nå, vilken dödsmask är "den riktige"? Tyvärr, så är det oklart huruvida någon dödsmask över huvudtaget tillverkades i samband med Karl XII's död i November 1718. De flesta insatta menar att dödsmasken måste ha tillkommit under hemfärden mot Sverige.
Karl XII fördes från Fredrikshald i Norge till Uddevalla i Sverige, där han låg på Lit de Parade, där han bland annat balsamerades av livmedikus Melchior för bevaran inför eftervärlden. Det är under denna likvaka som man tror att en fransk skulptör vid namn Simon Josse (som var i svensk tjänst för att gravera figurer på de nödmynt som man tvingats tillverka) såg kungen när denne låg på Lit de Parade i Uddevalla, och tillverkade en dödsmask på fri hand utifrån det han såg. Anledningen till att man tror det, är för att originalmasken inte stämmer överens med kraniets storlek som man lät jämföra masken med under gravöppningen 1917.
 
 
 
 
 
År 1917, alltså nästan exakt 200 år efter Karl XII's död öppnade man graven och gjorde denna jämförelse. Man kan tydligt se att kraniet ser större ut än masken. Det stämmer inte! Det måste antagligen vara så att masken tillverkats "vid sidan av" utifrån likvakan i Uddevalla. Eller så har masken krympt på något vis under tillverkning, för det känns föga troligt att kraniet har expanderat...
 
 
Men varför finns det så många olika versioner av masken? Jo det var så att när man förde Karl XII's lik till Karlbergs slott i Stockholm då den färdats från Norge tillbaka till Sverige, så tog man med sig dödsmasken och lät göra kopior av den. Sedan har historien fått ha sin gång, och alla kopior som tillkommit efterhand har sett lite olika ut. Ibland har skotthålet större proportioner, vissa menar att man medvetet låtit förstora hålet på den högra tinningen eftersom det då skulle innebära att kungen blev skjuten på nära håll av sina egna. Det verkliga skotthålet är det som synes relativt litet, eftersom Karl XII mest troligtvis blev skjuten på långt håll av Norsk kula genom vänstersidan av huvudet och ut på den högra tinningen.
 
 
Vad man kan dra för slutsatser av alla dessa dödsmasker av Karl XII, är att det bara adderar ännu fler frågetecken om hans liv och död. Det går inte att veta om dödsmasken som sägs vara originalet faktiskt tillverkats 100% sanningsenligt, lika lite som man med exakthet kan säga huruvida Karl XII dog av fiendekula eller av sina egna. Det man defintivt kan säga dock, är att utifrån alla dessa masker så kan man se en person träda fram. Man kan se ansiktsdrag som man kan jämföra med alla porträtt och konstatera att de flesta av maskerna faktiskt är väldigt trovärdiga.
 
 
 
Låt oss göra en liten jämförelse här. Vi tar den målning som gjordes av en man vid namn Schwartz. Han målade Karl XII år 1707 i Altranstädt och vi vet att kungen stod modell för denna målning. Han sade åt Schwartz att inte försköna porträttet, utan måla ut allt, inklusive "mässlingsärren" som han sade. Kungen blev själv mycket nöjd över tavlan och sa att den var väldigt lik. (Detta råkar även vara min absoluta favorit-tavla av honom). Vi jämför denna tavla med en av dödsmaskerna. Man får dock tänka på att Karl XII vid tiden för dödsmasken var 36 år gammal, medan han var 25 vid Altranstädt-porträttet och därmed kan det förekomma skillnader. Dessutom jämförs dödsmasken här ur en lite annan vinkel än ansiktet på porträttet, men man kanske kan se några likheter? Låt oss se.
 
 
 
 
Sorry för en ganska liten bild. Altranstädt-porträttet är svårt att hitta på Internet då det är i privat ägo... Nåja, om man studerar jämförelsen här, kan i alla fall jag se tydliga likheter! Hakan, munnen, näsan, ögonen, ögonbrynen, kindbenen... ja det mesta är mycket likt. Anledningen till varför jag tycker om detta porträtt bäst, är för att man kan se personen Karl i bilden. Man ser ett uttryck i blicken och det ser ut som en levande person. Jag har alltid tänkt mig Karl som han ser ut på detta porträtt, och uppenbarligen tyckte han själv det liknade honom. Så vad kan man dra för slutsatser av detta? Jo, att dödsmasken är väldigt lik originalet, om man ska utgå från detta porträtt. Även om den kanske tillverkades på fri hand av en konstnär som såg Karl XII's lik i Uddevalla, så gjorde konstnären ett bra jobb.
 
 
 
 
 
Tänk om kameran hade uppfunnits i början på 1700-talet. Vad mycket tid det skulle besparat oss.
 
 
 
 
J.S

Så Karl XII ville att Schwartz skulle måla "warts and all" som Oliver Cromwell begärde av sin målare. Min favorit är den av David von Krafft, kanske bara för att det var den första målningen jag såg av Karl XII. Kanske inte den som är mer korrekt men whatever :D. Alla masker verkar ju vara kopior av varandra som du säger. Dödsmask brukar ju man avgjuta ifrån ansiktet men Simon Josse verkar ha avbildat den ifrån att titta på liket alltså? Pannan stämmer överens med masken; fast tror att även om man stängde igen hakan så skulle masken inte stämma.. Eller? Om de nu öppnar graven och gör en rekonstruktion av Karl XII som de gjorde med Birger Jarl så kommer man ju veta säkert.

maria

Hejsan! Och tack för dina trevliga inlägg! Är liksom dig fascinerad av Karl XII, finns naturligtvis flera spännande historiska personligheter, men det är väl just anonymiteten kring honom som gör en´så intresserad!

Jag tror också att konstnären har tagit sig friheter, men ändå likt kungens vilja ( porträtt) hållit sig till sanningen utan direkta försköningar.

Om man exempelvis jämför Gustaf IIIs dödsmask, som ju är gjuten efter ansiktet, där man ser hans sk. förlossningsskada osv.

Mats Forsberg

En väldigt bra studie i ämnet, men varför är det så svårt att köpa sig en kopia att hänga på väggen därhemma ? Är det där någon som har denna mask och är villig att sälja en till mig så köper jag gärna. Mats Forsberg - Nykvarn

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress