Elizabeth I föds på Greenwich Palace
7 September 1533
 
 
 
 
Idag är det 483 år sedan Elizabeth I föddes. Hon var dotter till kung Henry VIII av England och hans dåvarande fru Anne Boleyn. Henry och Anne hade haft ett förhållande i många år men inte tillåtits gifta sig av påven, eftersom att Henry redan var gift med den spanska prinsessan Katherine av Aragonien och inte fick tillstånd till skilsmässa. Det krävdes att Henry bröt med den katolska kyrkan och själv tog makten som den Engelska kyrkans överhuvud (vilket ändå skedde med andra monarker runtom i Europa, till exempel med vår egen Gustav Vasa) och på så vis kunde skilja sig med Katherine efter flera års förhandlingar och allmänt krångel. Hela affären med skilsmässan kallades för "The King's Great Matter" och slutade som sagt med ett giftermål med Anne Boleyn, en Engelsk adelsdam som varit hovdam till drottning Katherine. 
 
Men giftermålet var inte ansett som stabilt på något vis förrän Anne nedkommit med en arvinge, helst en son. Det blev istället en flicka, och hon fick heta Elizabeth. Hon föddes i Greenwich bara fem månader efter att Anne och Henry gift sig. Elizabeth uppfostrades som en prinsessa skulle, hon fick utbildning och togs om hand, men tanken var aldrig att hon skulle bli regent efter sin far. Han hade redan en dotter, Mary, med sin förra fru och var bestämd på att få en son med sin nya unga hustru. Tiden gick och Anne blev gravid igen, men fick missfall. Det blev sedan inga fler barn för Anne, som halshöggs bara tre år efter sin kröning. 
 
Åren gick och Henry gifte om sig ytterligare fyra gånger, fick en son med hustrun Jane Seymour, som fick sätta livet till vid födseln. Sonen blev Henrys arvtagare och fick ansvaret för kronan och landet redan som tioåring då fadern dog. Men det skulle inte bli någon lång regentperiod för Edward, som själv dog i sjukdom redan som 15-åring. Landet var nu lämnat till sitt öde. Enligt Henrys sista vilja skulle dottern Mary ta över ifall Edward dog utan arvtagare, men eftersom att man nu fruktade att Mary, den fast troende katoliken, skulle återinföra katolicismen i landet hade den unge Edward istället valt en tonårig flcika vid namn Jane Grey till sin efterträdare, och gick således emot sin fars sista vilja. Hon var släkt med Edward och ungefär jämnårig, men främst av allt var hon protestant. Hon tog över makten under 9 dagar, innan man grep henne och lät avrätta den då 16-åriga drottningen för att ge kronan till Mary som många ansåg vara den rättmätiga arvtagaren. Mary drev en hård utrensning av protestanter vilket har gett henne öknamnet "Bloody Mary", tills hon dog efter bara fem år på tronen.
 
Nu var det så till sist Elizabeths tur. Hon hade inte haft en spikrak väg till tronen, utan mött motstånd och pekats ut som oäkting, eftersom många ansåg att hennes mor Anne Boleyn inte varit en rättmätig drottning eftersom man menade att Henrys skilsmässa med första frun Katherine aldrig varit legitimt. Att Elizabeth till sist blev drottning berodde på att hennes syskon inte fått några barn som skulle ha fått förtur till kronan. Alla i hennes närmsta familj hade dött - hennes mor och far och båda legitima halvsyskon. Nu var hon själv kvar och kröntes till drottning som 25-åring. Hon kom att befästa England som en protestantisk nation och förde landet in i det som skulle komma att kallas Englands "guldålder", tills hon efter 45 år på tronen avled 69 år gammal. Eftersom hon aldrig gifte sig eller fick några barn blev hon den sista monarken av huset Tudor på Englands tron.
 
 
 
 
 
 
 
 Lady Katherine
 
Valdemar Atterdag brandskattar Visby
27e Juli 1361
 
 
 
 
 
 
Idag är det 655 år sedan Valdemar Atterdag härjade i Visby. Jag har alltid haft hans namn i bakhuvudet, ända sen jag för en massa år sen sen såg bilden ovan. Atterdag ser verkligen ut som jag tänker mig en slags sagobild av en medeltida tyrann, som sitter på en typ av tron på torget. Folket nedan fyller tunnorna med sina dyraste ägor, silver och guld och klenoder, allt för att Visby inte skulle sättas i brand. Målningen är gjord på 1800-talet och färgad av dåtidens samhälle, men jag tycker ändå att tavlan fångar en känsla av rå medeltid. Den gråa tonen, kontrasterande mot Atterdags röda podium. Jag har sett tavlan i verkligheten och den är nog en av mina all time favoriter, varför vet jag inte. Det är väl det som är det fina med konst. 
 
Tavlan föreställer alltså Valdemar Atterdag, dansk kung mellan 1340-1375, efter att danmark erövrat Gotland. Han hade tidigare återagit Skåne och belägrat Öland, och styrt skutan mot Gotland. Efter ett slag som ägde rum i Visby mellan Atterdags trupp och Gotlänningarna, kapitulerade gotlänningarna och Atterdag utfärdade en brandskatt. Brandskattning var rätt vanligt under medeltiden och innebar att om inte invånarna kunde överlämna tillräckligt med skatter och dyrbarheter skulle staden brännas ner. En taktik som fungerade väldigt bra med tanke på att man egentligen inte gav folk nåt verkligt val. Antingen gav man ifrån sig sina tillgångar frivilligt, eller så tog man dem med våld OCH brände ner deras hem. Inte så svårt val...
 
Det finns en vaxfigur av Valdemar Atterdag i Kapitelhuset i Visby. Jag har faktiskt aldrig varit på Gotland, men när jag väl tar mig dit ska jag vara glad för att staden inte brändes ned den där dagen för 655 år sedan.
 
 
 
 Atterdags vaxfigur i Visby
 
 
 
 
 
 
 
 Lady Katherine
 
 
 
Defenestrationen i Prag
23e Maj 1618
 
 
 
 
Idag år 1618 skedde något som hävdas vara startskottet för 30 åriga kriget, defenestrationen i Prag. En defenestration innebär att man kastar ut någon från ett fönster och det var precis det som hände idag för 398 år sedan. Anledningen var att en grupp Böhmiska adelsmän var i uppror efter att Hertig Ferdinand av Steiermark valts som kung av Böhmen vilket man inte gillade eftersom han var katolik. Man var rädd för att han skulle upphäva de protestantiskas rättigheter och inskränka den religionsfrihet som rådde sedan 1609. Man hade året innan defenestrationen stoppat ett byggande av protestantiska kapell då det katolska prästerskapet ansåg att marken tillhörde dem, vilket ledde till iska och oroligheter och bidrog till defrenestrationen.
 
Den 23e Maj 1618 samlades en grupp protestanter i Pragborgen och åtalade där två guvernörer för brott mot religionsfriheten, varpå de två männen kastades ut genom fönstret. De föll ca 15 meter men hade turen att landa på en gödselstack och överlevde. 
 
Denna händelse var således startskottet som skulle leda till krigets utbrott. Ett krig som skulle vara i 30 år och leda till vidare konflikter som vi kan se spår av än idag. Likt senare tids skott i Sarajevo kom ett ögonblick att förändra allt och mänsklighetens historia.
 
 
 
 
 
 
 
 Lady Katherine